Language:
cesaria evora 24 flac
Artwork/back.png 19.84 MB
Artwork/booklet 1-8.png 32.31 MB
Artwork/booklet 2-3.png 44.27 MB
Artwork/booklet 4-5.png 39.83 MB
Artwork/booklet 6-7.png 37.76 MB
...
11 Crepuscular Solidao {with Bonnie Raitt}.flac 36.72 MB
15 Xandinha.flac 34.35 MB
08 Sodade.flac 33.45 MB
12 Mae Velha.flac 30.50 MB
13 Sombras Di Distino.flac 29.96 MB
...
artworks/CD.png 6.69 MB
artworks/Cover A.png 5.60 MB
artworks/Cover B.png 5.97 MB
artworks/Tray.png 5.57 MB
Cesaria Evora - The Magic Of Cesaria Evora.cue 2.40 KB
...
Cesaria Evora - Cesaria Evora Best Of (1998) FLAC.flac 485.97 MB
01 Isolada.flac 36.35 MB
02 Velocidade.flac 22.06 MB
03 Amdjer De Nos Terra.flac 32.78 MB
04 Beijo Roubado.flac 23.67 MB
05 Djarmai Di Meu.flac 28.89 MB
...
covers/1.jpg 16.24 MB
covers/2.jpg 13.43 MB
covers/3.jpg 12.36 MB
covers/4.jpg 5.73 MB
covers/5.jpg 4.42 MB
...
01- Sodade.flac 32.73 MB
02- Bia.flac 26.65 MB
03- Cumpade Ciznone.flac 22.36 MB
04- Direito Di Nasce.flac 29.57 MB
05- Luz Dum Estrela.flac 25.18 MB
...
05. Apocalipse.flac 42.42 MB
Covers/Booklet-2.jpg 719.89 KB
Covers/Booklet.jpg 651.26 KB
Covers/Booklet-3.jpg 599.71 KB
Covers/CD.jpg 347.67 KB
...
04 Dor Di Sodade.flac 36.96 MB
13 Nos Cabo Verde.flac 31.84 MB
07 Essencia D'Vida.flac 31.49 MB
02 Techno De Franca.flac 30.86 MB
01 Sentimento.flac 30.49 MB
...
01. Isolada.mp3 10.11 MB
07. Ramboia.mp3 8.83 MB
09. Nha Coração Tchora.mp3 8.63 MB
03. Amdjer De Nos Terra.mp3 8.61 MB
05. Djarmai Di Meu.mp3 8.19 MB
...
Cesaria Evora - Best Of.flac 484.57 MB
Cesaria_Evora_-_Best_Of_front_in.png 12.00 MB
Cesaria_Evora_-_Best_Of_front.png 11.85 MB
Cesaria_Evora_-_Best_Of_back.png 7.41 MB
Cesaria_Evora_-_Best_Of_back_in.png 7.36 MB
...
01 Sodade (Remix).mp3 11.32 MB
02 Fala Pa Fala.mp3 10.37 MB
03 Carnaval de Sao Vicente.mp3 8.79 MB
04 Crepuscular Solidao.mp3 12.68 MB
05 Cize.mp3 12.30 MB
...
08 Round The Bend (192k24b).flac 215.22 MB
04 Lonesome Tears (192k24b).flac 213.88 MB
06 End of the Day (192k24b).flac 211.66 MB
03 Guess I'm Doing Fine (192k24b).flac 203.69 MB
10 Sunday Sun (192k24b).flac 201.71 MB
...
00 - Duke Ellington – Ellington at Newport.m3u8 336.00 B
01 - Father Norman O'Connor Introduces Duke Ellington.flac 11.17 MB
02 - Festival Junction.flac 109.80 MB
03 - Blues to Be There.flac 94.74 MB
04 - Newport Up.flac 65.69 MB
...
1988 - La Diva Aux Pieds Nus/01.Bia Lulucha.mp3 11.57 MB
1988 - La Diva Aux Pieds Nus/02.Destino Negro.mp3 8.74 MB
1988 - La Diva Aux Pieds Nus/03.Passeio Samba.mp3 11.07 MB
1988 - La Diva Aux Pieds Nus/04.Frutu Proibido.mp3 10.49 MB
1988 - La Diva Aux Pieds Nus/05.Lucy.mp3 12.07 MB
...
01. Diddly Diddly Daddy.flac 37.38 MB
02. Road Runner.flac 43.37 MB
03. Bright Lights Big City.flac 33.49 MB
04. I Want To Be Loved.flac 29.09 MB
05. Baby Whats Wrong.flac 48.37 MB
...
Scans - La Diva Aux Pieds Nus/Scans - La Diva Aux Pieds Nus - Book 01-02.jpg 3.92 MB
Scans - La Diva Aux Pieds Nus/Scans - La Diva Aux Pieds Nus - Back.jpg 3.29 MB
Scans - La Diva Aux Pieds Nus/Scans - La Diva Aux Pieds Nus - Book 03.jpg 2.54 MB
Scans - La Diva Aux Pieds Nus/Scans - La Diva Aux Pieds Nus - Front.jpg 2.34 MB
Scans - La Diva Aux Pieds Nus/Scans - La Diva Aux Pieds Nus - CD.jpg 600.47 KB
...
CD - 1/17.Ingrata.mp3 14.98 MB
CD - 1/15.Joaquim Paris.mp3 13.87 MB
CD - 1/09.Mar E Morada De Sodade.mp3 13.65 MB
CD - 1/13.Crepuscular Solidao.mp3 12.65 MB
CD - 1/07.Tchintchiro Ti Na Figueira.mp3 12.35 MB
...
Official Discography/1988 - La Diva Aux Pieds Nus/scans/Back.jpg 236.65 KB
Official Discography/1988 - La Diva Aux Pieds Nus/scans/Front.jpg 222.58 KB
Official Discography/1988 - La Diva Aux Pieds Nus/01. Bia Lulucha.mp3 11.55 MB
Official Discography/1988 - La Diva Aux Pieds Nus/02. Destino Negro.mp3 8.75 MB
Official Discography/1988 - La Diva Aux Pieds Nus/03. Passeio Samba.mp3 11.08 MB
...
Cesaria Evora - 2004 - Club Sodade - Cesaria Evora by... (Remixes)/02.Angola (Carl Craig's mix).mp3 19.38 MB
Cesaria Evora - 2004 - Club Sodade - Cesaria Evora by... (Remixes)/12.Sangue de Beirona (Main Pass by Francois K).mp3 19.34 MB
Cesaria Evora - 1995 - Live a l'Olympia/16-Sodade.mp3 17.54 MB
Cesaria Evora - 2004 - Club Sodade - Cesaria Evora by... (Remixes)/06.Sodade (DJ Rork & Demon ritchie mix).mp3 16.10 MB
Cesaria Evora - 1997 - Cabo Verde/08-Coragem irmon.mp3 14.84 MB
...
회사소개 : 우리는 급류 프로토콜에 기반 하는 DHT 리소스 검색 엔진, 모든 리소스 DHT 웹 크롤러에서 24 시간 동안. 모든 데이터는 프로그램에 의해 자동으로 생성 됩니다. 우리는 모든 자원과 급류 메타 정보를 색인 하 고 검색 서비스를 제공에 급류 파일을 저장 하지 않습니다.
자석 링크 각 링크를 공유의 새로운 형태 BT 씨앗 파일에 해당. 당신은 같은 소프트웨어를 통해 리소스에 자석 링크를 다운로드할 수 있습니다. µTorrent
자석 링크 & 급류 © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština